Crocheting

Mary is as busy as a bee, but still had time to play – Mary is zo ijverig al seen bij, maar heeft nog steeds tijd om te spelen


Another yard protector has joined the others. She collects small branches to collect them in her basket on her back. When de twigs aren’t needle on to her hands or body, children can play with them, picking them up and even building a fire place. Looking forward to see who is going to join the family next. Mary is about 14 cm tall.
Een andere tuintuimelaar is erbij gekomen. Ze verzamelt kleine takken om ze te bindelen in haar mand op haar rug. Als de takjes niet aan haar handen of op het lichaam worden genaaid, kunnen de kinderen ook spelen met hen, ze opstapelen en zelfs een haardvuur mee maken. Ik kijk ernaar uit om te zien wie gaat de volgende in deze familie gaat zijn. Mary is ongeveer 14 cm hoog.

Etsy
Ravelry
Craftsy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s